НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1492–1918 рр.) - Навчально - Методичний посібник

Комплексна контрольна робота за І та ІІ семестри

Питання контрольного завдання (Варіант № 1)

1. Проаналізуйте аграрні рухи у ході Англійської, Американської і Французької революції XVII-XVIII століть.

2. Дайте оцінку ідеологічній та політичній боротьбі між якобінцями та жирондистами в ході французької революції.

Питання контрольного завдання (Варіант № 2)

1. Визначте суть внутрішньої та зовнішньої політики в період індепендентської республіки в Англії.

2. Дайте політично-правову оцінку Чартиському руху в Англії.

Питання контрольного завдання (Варіант № 3)

1. Аналіз англійської буржуазної революції (початок, ідеологія, періоди).

2. Розкрийте поняття кальвінізм - ідеологія зароджуваної буржуазії.

Питання контрольного завдання (Варіант № 4)

1. Зробіть порівняльний аналіз соціального розвитку Англії, Америки, Франції напередодні буржуазних революцій XVII-XVIII століть.

2. Розкрийте головні події другого періоду північноамериканської війни за незалежність та їх наслідки для майбутньої держави.

Питання контрольного завдання (Варіант № 5)

1. Складіть порівняльну характеристику 1 та 2 громадської війни у ході Англійської буржуазної революції XVII століття.

2. Розкрийте вплив на геополітичну ситуацію в світі факту утворення Австро-Угорської імперії. Охарактеризуйте зовнішню політику країни в 1914 р.

Питання контрольного завдання (Варіант № 6)

1. З’ясуйте зміни в Європі в період наполеонівських війн.

2. Визначте воєнно-політичне розташування сил на першому етапі Першої світової війни (географічне розташування фронтів країн, воюючих блоків).

Питання контрольного завдання (Варіант № 7)

1. З’ясуйте особливості соціально-економічного становища Франції в період імперії 1802-1815 років.

2. Розкрийте питання: політика Англії відносно північноамериканських колоній 60-70 роках XVIII століття в контексті розвитку конфлікту між колонією і митрополією.

Питання контрольного завдання (Варіант № 8)

1. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки встановлення режиму протекторату в Англії. Його вплив на внутрішню і зовнішню політику О. Кромвеля.

2. Дайте оцінку другому етапу Першої світової війни (воєнно- політичне розташування сил країн воюючих блоків в 19171918 рр., стратегічні плани на 1917 р.) та розкрийте наслідки вступу до війни США.

Питання контрольного завдання (Варіант № 9)

1. Підписання Генерального заключного акту Віденського конгресу та його вплив на систему міжнародних відносин в Європі.

2. Опишіть причини, характер Першої світової війни. Воєнні сили, економічні потенціали країн воєнно-політичних блоків.

Питання контрольного завдання (Варіант № 10)

1. Складіть порівняльний аналіз політичних течій в Англійській та Французькій революціях: левеллери та якобінці.

2. Обґрунтуйте традиції вивчення та нові підходи до періодизації нової історії країн Європи та Америки.

Питання контрольного завдання (Варіант № 11)

1. Розкрийте механізм розподілу влади та повноважень між королем та парламентом під час реставрації монархій в Англії в 1660 році. Дайте характеристику економічного і політичного курсу королів династії Стюардів: Карла ІІ і Якова ІІ.

2. Висвітліть соціально-економічні та історико-політичні наслідки Брестського миру, його історична оцінка. Вкажіть на чому ґрунтувалась позиція України.

Питання контрольного завдання (Варіант № 12)

1. Зробіть історико-політичний портрет О. Кромвеля.

2. Опишіть внутрішнє становище Німеччини в 1914-1918 рр.: антиурядові виступи в країні та її капітуляція.

Питання контрольного завдання (Варіант № 13)

1. Систематизуйте періоди великої французької буржуазної революції та політичне розташування сил на першому етапі 1789-1791 рр.

2. Визначте підсумки Першої світової війни в контексті проблеми політичного розташування сил напередодні відкриття Паризької мирної конференції.

Питання контрольного завдання (Варіант № 14)

1. Розкрийте німецьке, польське та англійське питання на Віденському конгресі. Що спільного або відмінного?

2. Поліпшення міжнародних відносин напередодні Першої світової війни: міф чи реальність?

Питання контрольного завдання (Варіант № 15)

1. Розкрийте причини та наслідки заснування англійських колоній в Північній Америці. Обґрунтуйте свою позицію стосовно політики переселенців щодо місцевого індіанського населення.

2. Визначте основні питання, які вдалося вирішити на Віденському конгресі. Дайте історико-правову оцінку.

Питання контрольного завдання (Варіант № 16)

1. Охарактеризуйте економічні передумови утворення державності США в історичній перспективі.

2. Роль США в світовій і європейській політиці напередодні і в роки Першої світової війни.

Питання контрольного завдання (Варіант № 17)

1. Встановіть зв’язок Західноєвропейської Реформації та Англійської революцій XVII століття.

2. Зробіть порівняльний аналіз внутрішньої політики Франції в період Директорії, Консульства та імперії.

Питання контрольного завдання (Варіант № 18)

1. Зробіть порівняльний аналіз політичних течій в ході Англійської та Французької революцій: індепенденти і жирондисти.

2. Охарактеризуйте головні події першого періоду північноамериканської війни за незалежність.

Питання контрольного завдання (Варіант № 19)

1. Зробіть порівняльний аналіз політичних течій в період Англійської та Французької революцій: пресвітеріани та конституціоналісти (фейяни).

2. З’ясуйте особливості початкового (першого) етапу Англійської буржуазної революції XVII століття.

Питання контрольного завдання (Варіант № 20)

1. Опишіть еволюцію органів влади в період Французької буржуазної революції.

2. Розкрийте принципові засади конфлікту між армією і парламентом в період Англійської буржуазної революції XVII століття.

Питання контрольного завдання (Варіант № 21)

1. Чи згодні ви з висловом: «Занепад Англійської республіки після смерті Кромвеля і реставрація монархії Стюартів - чергове ствердження відомої істини: розвиток людства, зокрема його державно-правових інститутів, йде не по прямій, а ніби по спіралі, де кожний новий виток чимось нагадує попередній, але одночасно має і принципово нові моменти»? Відповідь обґрунтуйте.

2. Висвітліть соціально-економічне та політичне становище Франції в період якобінської диктатури.

Питання контрольного завдання (Варіант № 22)

1. Доля монархів в період Англійської та Французької революцій. Чи була альтернатива?

2. На яких засадах і принципах здійснювалось державне будівництво в період та після Північноамериканської буржуазної революції?

Питання контрольного завдання (Варіант № 23)

1. Розкрійте особливості другого періоду французької буржуазної революції (прихід до влади жирондистів (1792-1793 рр.), державний переворот 1793 р., встановлення Якобінської диктатури, конституція 1793 р.).

2. Зазначте ідеологічні і політичні передумови об’єднання Німеччини. Два варіанти об’єднання країни (на чолі із Пруссією і Австрією).

Питання контрольного завдання (Варіант № 25)

1. Висвітліть економічні і фінансові реформи в період правління Людовіка XVI.

2. Наслідки оголошення незалежності Північноамериканських колоній. Яку роль відіграють статті конфедерації про державний устрій колоній.

Питання контрольного завдання (Варіант № 26)

1. Охарактеризуйте причини та наслідки встановлення у Франції уряду Директорії (1795-1797 рр.).

2. Розкрийте суть американських проектів у відродженні післявоєнної Європи і світу (14 пунктів Вільсона).

Питання контрольного завдання (Варіант № 27)

1. Проблема влади і формування державного устрою Франції в період консульства. Піднесення в країні політичного авторитету Наполеона.

2. Намалюйте політичний портрет О. Бісмарка.

Питання контрольного завдання (Варіант № 28)

1. Охарактеризуйте причини кризи наполеонівського режиму.

2. Державна, політична і військова роль у північноамериканській революції національних лідерів Т. Джеферсона, Б. Франкліна, Дж. Вашингтона, Т. Пейна.

Питання контрольного завдання (Варіант № 29)

1. Охарактеризуйте зміни у співвідношенні сил найбільш розвинених держав у період реставрації монархії Бурбонів. Внутрішня і зовнішня політика режиму Реставрації.

2. Значення німецької дипломатії в міжнародних відносинах напередодні Першої світової війни.

Питання контрольного завдання (Варіант № 30)

1. Опишіть причини та наслідки Франко-прусської війни 1870-1871 рр.

2. Вкажіть причини послаблення ролі Англії в європейській світовій політиці в період діяльності урядів Гладстона і Дізраелі.

Варіанти білетів в період підсумкового семестрового контролю

Варіант № 1

1. Наявність ознак капіталізму на ранній стадії мануфактурного виробництва (на прикладах конкретних країн Західної Європи).

2. Встановлення уряду Директорії (1795-1797 рр.). Зростання політичного і військового впливу Б. Наполеона.

3. Національні визвольні рухи в Італії в 1848-1849 рр. їх характер, програми, національно-політичні аспекти.

Варіант № 2

1. Ознаки раннього капіталізму в економічному і соціальному розвитку країн Західної Європи в XVI-XVII ст. формування нових соціальних структур (класів).

2. Політичні мотиви перевороту 18 Брюмера 1797 р.

3. Історичні передумови і історична необхідність об’єднання Італії, створення незалежної суверенної держави. Політична діяльність Д. Гарібальді.

Варіант № 3

1. Аграрний переворот в Англії, його наслідки для країни.

2. Франція в період консульства. Конституція 1799 р. Проблема влади і формування державного устрою Франції.

3. Внутрішня і зовнішня політика Італії після завершення об’єднання країни. Наявність політичного аспекту в італо-німець- кому зближенні.

Варіант № 4

1. Економічні, соціальні, політичні передумови формування європейської буржуазної цивілізації.

2. Франція в період імперії Б. Наполеона.

3. Участь Італії в Першій світовій війні.

Варіант № 5

1. Формування буржуазної ідеології в епоху Відродження і реформаційних рухів.

2. Зовнішня політика Б. Наполеона, її характер, цілі і задачі.

3. Економічний і політичний розвиток Німеччини після об’єднання країни. Прийняття Конституції 1871 р.

Варіант № 6

1. Кальвінізм - ідеологія зароджуваної буржуазії.

2. Причини кризи і падіння режиму Б. Наполеона.

3. Основні напрямки зовнішньополітичного курсу Німеччини в 70-90-хрр. ХІХ ст. Зростання мілітаризму.

Варіант № 7

1. Причини і ознаки кризи абсолютних монархій в країнах Західної Європи.

2. Передумови реставрації монархії Бурбонів. Послаблення ролі Франції в європейській політиці.

3. Ідеологічна концепція Німеччини в європейській і світовій політиці.

Варіант № 8

1. Англійський і французький абсолютизм в період зростання кризи феодальної системи.

2. Революційні рухи у Франції в 30-ті рр. ХІХ ст. встановлення буржуазної монархії Луї Філіпа Орлеанського.

3. Підготовка Німеччини до війни за переділ світу. Німецька дипломатія в міжнародних відносинах напередодні Першої світової війни.

Варіант № 9

1. Економічні, соціальні і політичні передумови нідерландської буржуазної революції. національні аспекти в революційному русі.

2. Політична та економічна криза політики Луї Філіпа Орлеанського.

3. Військово-оперативні дії Німеччини і Центрального (Німецького) блоку в Першій світовій війні.

Варіант № 10

1. Причини поразки, крах політики іспанського абсолютизму в Нідерландах.

2. Причини зростання антиурядових заворушень у Франції в 40-ві рр. ХІХ ст. Політичні течії і їх програми.

3. Економічний і політичний розвиток Англії в період діяльності урядів Гладстона і Дізраелі. Причини послаблення ролі Англії в європейській світовій політиці.

Варіант № 11

1. Формування буржуазно-республіканського устрою в Нідерландах.

2. Ідеологічні та політичні передумови лютневої революції у Франції (1848-1849 рр.).

3. Причини політичного зближення Великобританії з Францією і Росією. Роль Англії в утворенні військово-політичного альянсу Антанти.

Варіант № 12

1. Вплив нідерландської буржуазної (національної) революції на історичний розвиток країн Західної Європи.

2. Причини поразки прихильників республіки у Франції в лютневій революції. Президентські вибори 1848 р. Перемога прихильників сильної влади.

3. Причини втручання Великобританії в Першу світову війну. Воєнно-оперативні плани країни в 1-й світовій війні.

Варіант № 13

1. Формування буржуазно-дворянської опозиції в Англії проти королівської влади в 20-40-х рр. XVII ст.

2. Зростання політичного впливу у Франції Луї Бонапарта (Наполеона III).

3. Причини, характер, політичні і територіальні аспекти виникнення Першої світової війни.

Варіант № 14

1. Пуританізм - ідеологій англійської буржуазної (пуританської) революції.

2. Франція в період II Імперії. Економічний, соціальний і політичний курс Наполеона III.

3. Аналіз військово-оперативних дій воюючих блоків в 19141916 рр.

Варіант № 15

1. Основні етапи (періоди) англійської революції XVII ст. Політично-воєнне розташування сил на кожному етапі. Політичні програми, гасла.

2. Зміцнення впливу Франції в міжнародній і європейській політиці.

3. Причини краху військового плану Німеччини на блискавичну війну і перемогу німецького блоку.

Варіант № 16

1. О. Кромвель - як лідер пуританської революції.

2. Причини загострення франко-прусських відносин.

3. США напередодні другої буржуазної революції. Характер, ідеологічна і політична концепція громадянської війни 18611865 рр.

Варіант № 17

1. Англійське суспільство в часи Протекторату О. Кромвеля.

2. Економічний та політичний розвиток Німеччини в кінці XVIII і пер. пол. XIX ст. Причини економічного відставання Німеччини. Труднощі зростання впливу капіталізму в німецькій економіці.

3. США в період діяльності республіканського уряду А. Лінкольна.

Варіант № 18

1. Причини і наслідки кризи «кромвельського режиму».

2. Ідеологічні і політичні передумови об’єднання Німеччини. Два варіанти об’єднання країни (на чолі із Пруссією і Австрією).

3. Економічні і політичні аспекти курсу на реконструкцію 18681871 рр. Другий етап громадянської війни.

Варіант № 19

1. Передумови реставрації монархії Стюартів.

2. Політична і державна діяльність О. Бісмарка.

3. Характер соціальних рухів в США в 80-90-х рр. ХІХ ст., їх вплив на економічний розвиток країни.

Варіант № 20

1. Державний переворот 1689 р., його причини, наслідки.

2. Політичні процеси в Німеччині в період підготовки курсу на об’єднання країн.

3. США напередодні Першої світової війни. Економічні, технічні досягнення країни, їх вплив на зростання впливу США в міжнародній політиці.

Варіант № 21

1. Соціально-економічний і політичний розвиток Англії.

2. Перемога Пруссії у франко-прусській війні. Зміцнення ролі Пруссії в об’єднанні країни.

3. Внутрішній і зовнішньополітичний курс Т. Рузвельта і В. Віль- сона напередодні і в роки Першої світової війни.

Варіант № 22

1. Промисловий переворот в Англії, його вплив на економічний, соціальний і політичний розвиток країни.

2. Утворення Німецької імперії. Зростання ролі Німеччини у світовій і європейській політиці.

3. Вплив США на світову і європейську політики після завершення Першої світової війни.

Варіант № 23

1. Характер реформ в Англії в 30-40 рр. ХІХ ст.

2. Причини, характер Північноамериканської революції 7080-х рр. XVIII ст.

3. Причини поразки Франції у війні з Пруссією 1870-1871 рр. Послаблення ролі Франції в європейській і світовій політиці.

Варіант № 24

1. Характер економічних і фінансових реформ в період правління і Людовіка XVI.

2. Ідеологічні та політичні передумови підготовки національно- визвольного руху північноамериканських колоній проти англійського панування.

3. Економічний і політичний розвиток Франції 80-90-х рр. XIX ст. Конституція третьої республіки.

Варіант № 25

1. Загострення економічної, політичної і соціальної кризи у Франції напередодні буржуазної революції в кінці XVIII ст.

2. Державна, політична і військова роль у північноамериканській революції національних лідерів Джефферсона, Франкліна, Вашингтона, Т. Пейна.

3. Політичні течії у Франції, їх програма і вплив на суспільне життя країни ХІХ ст.

Варіант № 26

1. Основні періоди французької буржуазної революції кінця XVIII ст. Політичні програми на кожному етапі.

2. Оголошення незалежності Північноамериканських колоній. Статті конфедерації про державний устрій колоній.

3. Геополітичні аспекти зовнішньополітичного курсу Франції напередодні Першої світової війни.

Варіант № 27

1. Франція після падіння монархії Людовіка XVI.

2. Конституція 1787 р., її положення про формування державно- політичного і соціально-економічного устрою США.

3. Воєнно-оперативні дії Франції в Першій світовій війні. Роль країни у військово-політичному блоці «Антанта» на завершальному етапі війни.

Варіант № 28

1. Франція в період якобінської диктатури. Причини кризи і падіння режиму якобінців.

2. Основні напрямки соціально-економічного розвитку США в пер. пол. XIX ст. Доктрина «Монро», її політичний, міжнародний аспект.

3. Геополітичні інтереси Франції в європейській політиці після завершення Першої світової війни.

Варіант № 29

1. Політичні та ідеологічні мотиви перевороту 9 термідора 1794 р.

2. Економічні та політичні особливості історичного розвитку Італії в I пол. XIX ст.

3. Американські проекти у відродженні післявоєнної Європи і світу (14 пунктів Вільсона).

Варіант № 30

1. Економічний та соціальний курс термідоріанського уряду у Франції після термідоріанського перевороту.

2. Політичні та національні течії в суспільному житті Італії в 40-х рр. XIX ст. Національна програма лідерів «Молода Італія» Д. Маузіні про шляхи об’єднання Італії.

3. Причини поразки Німеччини і її союзників в першій світовій війні. Капітуляція Німеччини.