НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1492–1918 рр.) - Навчально - Методичний посібник

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

ДФН

ЗФН

 

І семестр

 

 

1

Країни Західної Європи в період кризи і занепаду феодальної системи та зародження капіталістичних відносин (XVI-XVII ст.)

2

 

2

Англійська буржуазна революція XVII ст., її наслідки для Англії і країн Західної Європи

4

2

3

Буржуазна революція в Північній Америці. Війна Північноамериканських колоній Англії за незалежність і утворення США

4

 

4

Французька буржуазна революція XVIII ст.

4

 

 

Разом за семестр

14

2

 

ІІ семестр

 

 

5

Наполеонівські війни та війна Франції з Росією 1812-1814 рр.

4

 

6

Індустріальне суспільство: економіка, політика

2

 

7

Суспільно-політичні та революційні рухи

2

 

8

Економічний розвиток індустріальних країн Європи та Америки

2

 

9

Влада і суспільство: політичний розвиток індустріальних країн

2

 

10

Світ в кінці XIX - на початку XX ст.: тенденції та перспективи розвитку

2

 

11

Територіальний розподіл світу. Міжнародні відносини напередодні І Світової війни

4

 

12

Причини, хід, наслідки І Світової війни

4

2

 

Разом за семестр

22

2

 

Разом за рік

36

4

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Перший семестр

Тема 1. Країни Західної Європи в період кризи і занепаду феодальної системи та зародження капіталістичних відносин (XVI-XVII ст.) - 2 год.

1. Перші опозиційні рухи проти королівської влади. Економічний та соціальний розвиток країн Західної Європи в кінці XV і XVII ст. Наукові і технічні досягнення, їх вплив на формування нових напрямків в економіці.

2. Аграрний переворот в Англії. Формування капіталістичних відносин.

3. Виникнення мануфактур як нової форми виробництва.

4. Економічний та соціальний розвиток Франції в XVI- XVII ст. Реформи Кольбера, та їх наслідки.

5. Формування нових класів, соціальних структур в країні.

6. Перші опозиційні рухи проти королівської влади.

Тема 2. Англійська буржуазна революція XVII ст., її наслідки дляАнглії і країн Західної Європи. - 4 год.

1. Економічні, соціальні і політичні передумови буржуазної революції. Роль «нового» дворянства.

2. Програма, ідеологічні гасла англійської буржуазної революції.

3. Періоди революції. Розташування політичних сил.

4. Утворення монархії. Встановлення режиму Протекторату. Політична діяльність О. Кромвеля.

5. Причини незадоволення режимом Протекторату. Зростання антикромвелівських виступів в країні.

6. Ідеологічна і політична підготовка у відродженні монархії.

7. Реставрація монархії Стюартів.

8. «Славна революція» 1689 р., її політичний зміст, наслідки.

Тема 3. Буржуазна революція в Північній Америці. Війна Північноамериканських колоній Англії за незалежність і утворення США (4 год.).

1. Заснування англійських колоній в Північній Америці. Їх соціально-економічний розвиток в XVII - першій половині XVIII ст.

2. Загострення протиріч між колонією і метрополією в другій половині XVIII ст. Початок революції (1763-1775 рр.).

3. Хід війни за незалежність (1775-1783 рр.). Підсумки війни.

4. Діячі революції.

5. І деологічне обґрунтування революції (А. Гамільтон, Т. Джефферсон, С. Адамс). Порівняльний аналіз демократичного і помірно-консервативного напрямку.

6. Державне будівництво в період північноамериканської буржуазної революції.

7. Значення і наслідки революції.

Тема 4. Французька революція XVIII ст. (4 год.).

1. Економічний, соціальний розвиток Франції напередодні буржуазної революції (70-80 рр. XVIII ст.)

2. Політичне становище у Франції. Криза абсолютиського режиму.

3. Формування ідеології філософів-просвітителів. ЇЇ вплив на підготовку буржуазної революції.

4. Політична ситуація в країні в кінці 70-х рр. Основні періоди французької революції кінця XVIII ст. Їх аналіз.

5. Політичне розташування сил на першому етапі революції. «Декларація прав людини і громадянина» важливий політичний і правовий документ революції.

6. Прихід до влади жирондистів, їх економічна і політична програма.

7. Державний переворот 1793 р. Конституція 1793 р. Встановлення Якобінської диктатури, її антинародний характер.

8. Причини і наслідки термідоріанського переворот 1794 р., його історична оцінка.

9. Франція в часи Директорії. Економічне і політичне становище у Франції.

Другий семестр

Тема 5. Наполеонівські війни та війна Франції з Росією 1812-1814 рр. (4 год.)

1. Антифранцузькі коаліції: мета, завдання та наслідки.

2. Зовнішня політика Франції в 1800-1815 рр.

3. Війна Франції та Росії в 1812-1814: передумови, причини, перебіг та наслідки.

4. Доля Наполеона І після поразки в війні з Росією (18141815 рр.).

Тема 6. Індустріальне суспільство: економіка, політика. (2 год.)

1. Економічний розвиток Англії, Франції, Німеччини, Австрії, Італії (1815-1847 рр.). Ознаки індустріального суспільства.

2. Політичний розвиток цих країн в 1-й половині XIX ст.

Тема 7. Суспільно-політичні та революційні рухи. (2 год.)

1. Революційні рухи в Європі. Липнева революція у Франції, революції 1848-1850 рр. в Італії, Франції, Німеччині, Австрійській імперії. Загальне та особливе.

2. Суспільно-політичний та робітничий рух в країнах Європи: Загальне та особливе.

3. Об’єднання Німеччини та Італії. Історико-політичні портрети Д. Гарібальді, Отто фон Бісмарка.

4. Франція та Німеччина в 50-70 рр. XIX ст. Історико-політичні портрети Наполеона III, Вільгельма I.

5. Франко-прусська війна і її наслідки для Франції та Європи.

6. Революції у Франції 1870, 1871. Паризька комуна: принципи діяльності та організація влади, боротьба течій в Комуні.

Тема 8. Економічний розвиток індустріальних країн Європи та Америки. (2 год.)

1. Нові явища в економічному житті індустріальних країн.

2. Особливості економічного розвитку Німеччини та причини її економічного зростання.

3. Економіка Великої Британія. Причини втрати промислової монополії.

4. Економічне становище Франції та його особливості.

5. Економіка США, досягнення світової першості.

Тема 9. Влада і суспільство: політичний розвиток індустріальнихкраїн. (2 год.)

1. Франція к. XIX - ст. XX ст.: особливості політичної системи. Конституція третьої республіки. Ж. Клемансо. Р. Пуанкаре. Політичні кризи: буланжизм, панамська афера, «Справа Дрейфуса».Радикали при владі.

2. Велика Британія: внутрішня політика лібералів і консерваторів. Парламентські реформи. Ірландське питання. Ллойд-Джордж та його реформи.

3. Німеччина: Імперська Конституція 1871 р. Правління Вільгельма І та Вільгельма ІІ. Внутрішня політика О. фон Бісмарка. Особливості партійної системи.

4. Особливості політичної системи США. «Справедливий курс Т. Рузвельта». «Нова демократія В. Вільсона».

Тема 10. Світ в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.: тенденції та перспективи розвитку. (2 год.)

1. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах Європи та Америки.

2. Зовнішня політика Великої Британії, Німеччини, Франції, США на початку ХХ ст.

Тема 11. Територіальний розподіл світу. Міжнародні відносини напередодні І Світової війни.(4 год.)

1. Утворення військово-політичних блоків. Загострення міжнародних протиріч та його наслідки.

2. Міжнародні конфлікти на поч. ХХ ст. Колоніальний розподіл світу.

3. Перші імперіалістичні війни та їх наслідки.

Тема 12. Причини, хід, наслідки І Світової війни. (4 год.)

1. Причини війни. Плани та сили сторін.

2. Події 1914 року. Провал німецького плану «миттєвої війни».

3. Операції 1915 року. Перехід до позиційної війни.

4. Головні події 1916 року. Брусилівський прорив, Верденська «м’ясорубка».

5. Операції 1917-1918 рр. Вступ у війну США. Революційний вихід Росії із війни.

6. Підсумки війни. Післявоєнне мирне врегулювання.