Реферат на тему

Столипін

ПЛАН

1. Політична кар’єра Столипіна.

2. Столипін і Дума.

3. Столипінська реформа.

4. Знищення общини і розвиток приватної власності.

5. Селянський банк.

6. Переселення селян.

7. Кооперативний рух.

8. Агрокультурні заходи.

9. Зрушення в сільському господарстві. Столпінська аграрна реформа.

10. Результати реформи.

11. Причини невдачі реформи.

12. Список літератури.

Політична кар'єра Столипіна.

Службовий шлях, пророблений Столипіним у провінції, був звичайним, що не відрізняється від кар'єри інших чиновників, що стали губернаторами. Трапляючись із стародавнього дворянського роду, Столипін, закінчивши Виленську гімназію, поступає на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Після його закінчення служить у міністерстві державного майна, але через рік переводиться в МВС предводителем дворян у Ковенську губернію. Такому призначенню Столипін був радий. Багато спілкуючись із селянами, він розумів їхні говори: про землю, про ведення господарства. Його дочка писала: "Мій батько любив сільське господарство…"...

Через 10 років Столипін призначається ковенським губернатором. У 1902 році - гроднецьким губернатором.

У 1902 році Столипін бере участь у нараді про розвиток сільськогосподарської промисловості, де він висловився за знищення общинної черезполосиці і розселення по хуторах. Ця позиція була висловлена пізніше в 1906 році й у комбінації з іншими нововведеннями була прийнята як "Столипінська реформа".

У березні 1903 року П. А. Столипіна призначають губернатором у більш важливу саратовську губернію. Тут і застала його перша революція, для придушення якої він застосував весь арсенал засобів - від прямого звертання до народу до розправи за допомогою козаків.

У квітні 1906 року Столипін призначається міністром внутрішніх справ, хоча і не очікував такого призначення. Боротьба з революцією лягає на його плечі. А 24 серпня 1906 року опубліковується урядова програма, що містить дві частини: репресивну ( методи боротьби з революцією, аж до створення військово-польових судів) і реформістської, що є, по своїй суті, аграрною реформою.

Столипін і Дума.

П.А.Столипін прийшов до влади в переломний момент, коли в правлячих колах відбувався перегляд політичного курсу. Новий курс являв собою спробу царизму зміцнити свою соціальну опору, розхитану революцією, зробивши ставку на селянство.

Столипіну було довірено забезпечити співжиття необмеженої влади самодержавства з народним "представництвом", тобто Думою.

Обрана перша Дума виявилася наполовину лівою, а її центром стали кадети з програмою примусової відчуженості - аграрного курсу, відкиненого царем. Це було перше протиріччя. Друге виявилися ще більш серйозним: трудовики і селяни відкинули свій власний проект 104-х, зміст якого зводилося до конфіскації поміщечих земель і націоналізації всієї землі.

Дума була приречена і 8 липня 1906 року була розпущена.

Друга Дума початку свою роботу 20 лютого 1907 року, уже 6 березня Столипін виступив перед ній з урядовою програмою реформ, і дав зрозуміти, що режим не має наміру ділитися своєю владою з "народним представництвом". 10 березня Столипін виступив із викладом урядової концепції вирішення аграрного питання.

У цей час у Думі йшли дебати по двох питаннях: аграрна політика і прийняття надзвичайних заходів проти революціонерів. Уряд вимагав осуду революційного тероризму, але більшість депутатів відмовилися це зробити. Більш того, 17 травня Дума проголосувала проти "незаконних дій поліції".

Сумніву не було, що друга Дума незабаром припинить своє існування. Не було тільки приводу: його шукали і незабаром знайшли. За допомогою двох провокаторів було зістряпане обвинувачення соціал-демократичної фракції другої Думи в підготовці її військової змови.

Маніфестом 3 червня 1907 року друга Дума була розпущена. Акт 3 червня був справедливо названий державним переворотом, він був зроблений у порушення маніфесту 17 жовтня 1905 року й основних законів 1906 року, відповідно до котрих жодний закон не міг бути прийнятий без санкції Державної Думи.

Позбувшись від опозиційної думи, Столипін тепер міг проводити політику авторитарну і консервативну, засновану на твердій рішучості обновити країну і зміцнити владу. Для цього грунт був підготовлений новим виборчим законом.

Думський довідник 1916 року показує таку картину: дворяни, що складають, по перепису 1897 року, менше 1 % неселення, одержали в III думі 43 відсотка від загального числа, тобто 66 місць, приблизно 15 % місць одержали поміщики. Особи ліберальних професій 84 (біля 20%), торговці 36 (7,5%), священики і місіонери одержали 44 місця (біля 10% ) від загального числа. Робітники і ремісники одержали усього 11 місць.

Новий виборчий закон, обнародуваний також 3 червня 1907 року, робив відверту ставку на поміщиків і крупну буржуазію. З цією метою закон різко збільшував від курії землевласників, що одержали 50 % місць. Дуже спритний хід був зроблений урядом проти кадетів на користь октябристів: міська курія була розділена на два розряди на основі майнового цензу.

У треті Державної Думі зібралося дві більшості. При голосуванні за явно консервативні проекти фракція октябристів (154 депутата) голосувала разом із фракціями правих і націоналістів (147 депутатів), а при голосуванні за проекти реформ буржуазного характеру ті ж октябристи об'єднувалися з кадетами і фракціями, що примикали до них. Існування двох блоків у Думі дозволяло Столипін проводити політику лавірування між поміщиками і крупною буржуазією.

Створення третьочервневої системи, що уособлювала третя Дума, поряд з аграрною реформою було другим кроком перетворення Росії в буржуазну монархію (першим кроком була реформа 1861 року).

Соціально-політичний зміст зводиться до того, що Дума "селянська" перетворилася в Думу "панську".

16 листопада 1907 року, через два тижні після початку роботи третьої Думи, Столипін виступив перед ній з урядовою декларацією. Першою й основною задачею уряду є не "реформи", а боротьба з революцією.

Другою центральною задачею уряду Столипін оголосив проведення аграрного закону 9 листопада 1906 року, що є "корінною думкою теперішнього уряду... ".

Столипінська реформа.

Цілей у реформи було декілька: соціально-політична - створити в селі тривку опору для самодержавства з міцних власників, відколовів їх від основної маси селянства і противопоставив їх їй; міцні господарства повинні були стати препядствием на шляху наростання революції в селі; соціально-економічна - зруйнувати общину, насадити приватні господарства у виді отрубов і хуторів, а надлишок робочої сили направити в місто, де ех поглине промисловість, що росте; економічна - забезпечити подъхм сільського господарства і країни з тим, щоб ліквідувати відставання від передових держав.

Перший крок у цьому напрямку був зроблений у 1861 році. Тоді аграрне питання вирішувалося за рахунок селян, що сплачували поміщикам і за землю, і за волю. Аграрне законодавство 1906-1910 років було другим кроком, при цьому уряд, щоб усталити свою владу і владу поміщиків, знову намагалося вирішити аграрне питання за рахунок селянства.

Нова аграрна політика проводилася на основі указу 9 листопада 1906 року.

Обговорення указу 9 листопада 1906 року почалося в Думі 23 жовтня 1908 року, тобто через два роки після того, як він ввійшов у життя. У цілому обговорення його йшло більш півроку .

Після прийняття указу 9 листопада Думою він із внесеними поправками надійшов на обговорення Державної Ради і так само був прийнятий, після чого по даті його твердження царем став іменуватися законом 14 червня 1910 року. По своєму змісту це був, безумовно, ліберальний буржуазний закон, що сприяє розвитку капіталізму в селі і, отже, прогресивний.

Аграрна реформа складалася з ряду послідовно проведених і взаємозалежних заходів. Основний напрямок реформ полягав в такому: руйнація общини і розвиток приватної власності, створення селянського банки, переселення селян, кооперативне прямування, агрокультурні заходи.

Знищення общини і розвиток приватної власності.

Указ від 9 листопада 1906 року вводив дуже важливі зміни в землеволодінні селян. Всі селяни одержували право виходу з общини, що у цьому випадку виділяла вихідну землю у власне володіння. При цьому указ передбачав привілею для заможних селян із метою спонукати їх до виходу з общини. Зокрема, що вийшли з общини одержували "у власність окремих домохазяїнів" усі землі, "що є в його постійному користуванні". Це означало, що вихідці з общини одержували і надлишки понад душову норму. При цьому якщо в даній общині протягом останніх 24 років не провадилися переділи, то надлишки домохазяїн одержував безплатно, якщо ж переділи були, те він сплачував общині за надлишки по викупних цінах 1861 року. Оскільки за 40 років ціни виростили в декілька разів, те і це було вигідно заможним вихідцям.

Водночас, здійснювалися заходи для забезпечення тривкості і стабільності трудових селянських господарств. Так, щоб уникнути спекуляції землею і концентрації власності, у законодавчому порядку обмежувався граничний розмір індивідуального землеволодіння, була дозволена продаж землі неселянам.

Закон 5 червня 1912 р. розв'язав видачу позички під заставу будь-який що одержується селянами надільної землі. Розвиток різноманітних форм кредиту - іпотечного, меліоративного, агрокультурної, землевпорядного - сприяло інтенсифікації ринкових відносин у селі.

Одночасно з виданням нових аграрних законів уряд уживає заходів до насильницької руйнації общини, не надіючись цілком на дію економічних факторів. Відразу після 9 листопада 1906 року весь державний апарат приводиться в рух шляхом видання самих категоричних циркулярів і наказів, а так само шляхом репресій проти тих, хто не занадто енергійно проводить їх у життя.

Практика реформи показала, що селянство у своїй масі було настроєно проти виділу з общини - принаймні в більшості місцевостей. Обстеження настроїв селян Вільним-економічним товариством показало, що в центральних губерніях селяни негативно ставилися до виділу з общини (89 негативних показників в анкетах проти 7 позитивних).

У сформованій обстановці для уряду єдиним шляхом проведення реформи був шлях насильства над основною селянкою масою. Конкретні засоби насильства були найрізноманітніші - від залякування сільських сходів до упорядкування фіктивних вироків, від скасування рішень сходів земським начальником до винесення постанов повітовими землевпорядними комісіями про виділення домохазяїнів, від застосування поліцейської сили для одержання "згоди" сходів до висилки супротивників виділу .

У результаті, до 1916 року з общин було виділено 2478 тис. домохазяїнів, або 26% общинників, заяви ж були подані від 3374 тис. домохазяїнів, або від 35% общинників. Таким чином, уряду не вдалося домогтися своєї мети і виділити з общини хоча б більшість домохазяїнів. Саме це і визначило крах столипінської реформи.

Селянський банк.

У 1906 - 1907 року вказівками царя частина державних і питомих земель була передана селянському банку для продажу селянам із метою ослаблення земельного дефіциту. Крім того, із розмахом проводилася Банком покупка земель із наступним перепродажем їхнім селянам на пільгових умовах, посередницькі операції по збільшенню селянського землекористування. Він збільшив кредит селянам і значно удешевив його, причому банк сплачував більший відсоток за своїми обов'язками, чим сплачували йому селяни. Різниця в платежі покривалася за рахунок субсидій із бюджету, уклавши за період із 1906 по 1917 рік 1457,5 млрд. рублів.

Банк активно впливав на форми землеволодіння: для селян, що одержували землю в одноособову власність, платежі знижувалися. У результаті, якщо до 1906 року основну масу покупців землі складали селянські колективи, то до 1913 року 79,7% покупців були одноособовими селянами.

Переселення селян.

Уряд Столипін провів і серію нових законів про переселення селян на околиці. Можливості широкого розвитку переселення були закладені вже в законі 6 червня 1904 року. Цей закон уводив свободу переселення без пільг, а уряду давалося право приймати рішення про відкриття вільного пільгового переселення з окремих місцевостей імперії, "виселення з який признавалося особо бажаним". Вперше закон по пільговому переселенню був застосований у 1905 році: уряд "відчинив" переселення з Полтавської і Харківської губерній, де селянський рух був особливо широким.

По указу 10 березня 1906 року право переселення селян було надано всім бажаючим без обмежень. Уряд асигнував чималі засоби на витрати по устрої переселенців на нових місцях, на їхнє медичне обслуговування і суспільні потреби, на прокладку доріг. У 1906-1913 роках за Урал переселилося 2792,8 тисяч чоловік. Кількість селян, що не зуміли пристосуватися до нових умов і змушених повернутися,склало 12% від загального числа переселенців. Результати переселенської компанії були такими. По-перше, за даний період був здійснений величезний стрибок в економічному і соціальному розвитку Сибір. Також населення даного регіону за роки колонізації збільшилося на 153 %. Якщо до переселення в Сибір відбувався скорочення посівних площ, то за 1906-1913 роки вони були розширені на 80%, у той час як у європейській частині Росії на 6,2%. По темпах розвитку тваринництва Сибіра також обганяв європейську частину Росії.

Кооперативний рух.

Позички селянського банку не могли цілком задовольнити попит селянина на грошову масу. Тому значне поширення одержала кредитна кооперація, що пройшла у своєму русі два етапи. На першому етапі переважали адміністративні форми регулювання відношень дрібного кредиту. Створюючи кваліфіковані кадри інспекторів дрібного кредиту й асигнуючи значні кредити через державні банки на початкові позики кредитним товариствам і на наступні позики, уряд стимулювало кооперативний рух. На другому етапі сільські кредитні товариства, накопичуючи власний капітал, розвивалися самостійно. У результаті була створена широка мережа інститутів дрібного селянського кредиту, ссуднозбережних банків і кредитних товариств, що обслуговували грошовий обіг селянських господарств. До 1 січня 1914 року кількість таких установ перевищило 13 тисяч.

Кредитні відносини дали сильний імпульс розвитку виробничих, споживчих і збутових кооперативів. Селяни на кооперативних початках створювали молочні і маслені артілі, сільськогосподарські товариства, споживчі лавки і навіть селянські артільні молочні заводи.

Агрокультурні заходи.

Одним із головних перешкод на шляху економічного прогресу села була низька культура землеробства і неписьменність переважної більшості виробників, що звикнули работать по загальному звичаю. В роки реформи селянам надавалася широкомасштабна агроекономічна допомога. Спеціально створювалися агропромислові служби для селян, що організовували навчальні курси по скотарству і молочному виробництву, упровадженню прогресивних форм сільськогосподарського виробництва. Багато уваги приділялося і прогресу системи позашкільної сільськогосподарської освіти. Якщо в 1905 році число слухачів на сільськогосподарських курсах склало 2 тисячі чоловік, то в 1912 році - 58 тисяч, а на сільськогосподарських читаннях - відповідно 31,6 тисяч і 1046 тисяч чоловік.

В даний час склалася думка, що аграрні реформи Столипін призвели до концентрації земельного фонду в руках нечисленного багатого прошарка в результаті збезземелювання основної маси селян. Дійсність показує зворотне збільшення питомої ваги "середніх верств" у селянському землекористуванні.

Зрушення в сільському господарстві. Столипінська аг­рарна реформа.

Розвиток капіталізму в сільському госпо­дарстві України відбувався в умовах збереження залишків феодалізму — насамперед великого поміщицького землево­лодіння. На початку XX ст. тут існувало чимало поміщиць­ких латифундій, площі яких сягали десятків тисяч десятин землі кожна. У 1905 р. 97 найбільшим латифундіям нале­жало близько 2 млн десятин (володіння Браницьких, По-тоцьких, Терещенків, Харитоненків, Скоропадських). В ма­єтках земельною площею понад 500 десятин зосереджува­лося майже 9 млн десятин землі, тобто 20 % місцевого земельного фонду. Всього ж напередодні революційних по­дій 1905 р. на Україні налічувалося 35,2 тис. поміщицьких господарств.

Маєтне дворянство, зосередивши в своїх руках величез­ні матеріальні цінності, продовжувало залишатися впли­вовою силою в державі.

В районах виробництво високоприбуткових культур (особливо цукрового буряка) не лише землеволодіння, а й землекористування залишалося найбільш стійким, а у ве­ликих капіталістичних господарствах -навіть розширялось.

Еволюція земельних відносин на початку XX ст. відбу­валася в умовах боротьби двох напрямів розвитку капіта­лізму в сільському господарстві. Домінуючим був пруссь-кий, тобто буржуазно-поміщицький, тип аграрної еволюції. Проте, незважаючи на всебічну підтримку царизму, дворян­ське землеволодіння в країні невпинно скорочувалося, а питома вага поміщиків у землекористуванні була помітно нижчою, ніж у землеволодінні. В 1906 р. дворянські маєт­ки на Україні складали тільки 45,5 % приватних госпо­дарств, решта їх належала купцям, заможним селянам, мі­щанам тощо.

Водночас у багатьох районах України зростала селян­ська земельна власність. Так, лише на Лівобережжі в 1905 р. в особистій власності селян знаходилося понад 1 млн десятин землі (при цьому 44,5 % землі належало сільській верхівці, що мала в господарстві понад 50 деся­тин).

Все це свідчило про відсутність реальної перспективи для остаточної перемоги прусського шляху і, водночас, про економічну необхідність ломки старого землеволодіння, як поміщицького, так і селянського.

Проникнення капіталістичних відносин у сільське госпо­дарство в різних районах України через ті чи інші причи­ни відбувалось неоднаково. На Правобережжі перехід поміщицьких господарств до капіталістичних форм господа­рювання відбувався більш інтенсивно. На Лівобережжі, крім капіталістичних форм найманої праці, досить поши­реною була й система відробітків, що негативно відбива­лося на становищі селянства.

Найбільш високого ступеня розвилку в умовах капіта­лізму досягла сільське господарство Півдня, де було менше залишків кріпосництва. Тут широко застосовувалися сільськогосподарські машини, використовувалася праця тисяч прийшлих сільських робітників, У своєму розвитку Південь України швидко обігнав, інші райони Росії, що сприяло при­скоренню темпів проникнення капіталістичних відносин у сільське господарство країни загалом.

Розвиток капіталізму в сільському господарстві мав міс­це і на західноукраїнських землях. Відбувалося скорочен­ня поміщицьких володінь, землі яких переходили до рук буржуазії і заможних селян, йшов також процес обезземе­лення основної маси селянства. Щоб вижити, селянська біднота змушена була шукати заробітків поза селом; швидкими темпами зростала еміграція. У першому десяти­річчі XX ст. кількість вимушено проданих селянських гос­подарств подвоїлася. Заможна верхівка села зосереджува­ла в своїх руках все більше земель, порядкувала в кредит­них та інших кооперативних об'єднаннях.

У господарствах поміщиків та заможних селян впровад­жувалися досягнення агрокультури, застосовувалися ма­шини; прогресивні зміни відбувалися у структурі посівних площ.

Протягом першого десятиріччя XX ст. на Україні розви­ток капіталізму,, суспільний поділ праці і зростанню товар­но-грошових відносин прискорили процес «розселянювання»: з одного боку, земля та інші засоби виробництва зо­середжувалися в руках сільської буржуазії, з іншого — від­бувалася експропріація' основних мас трудового селянства, перетворення-їх робочої сили в товар. Різко зросли ціни на землю. Продаж поміщиками своїх земель приносив їм ве­личезні прибутки. Діяльність Селянського банку сприяла зростанню сільської буржуазії, оскільки більшість неза­можних селян не мала змоги придбати землю. Заможні се­ляни розширювала своє господарство в основному за раху­нок оренди і купівлі нових земель. При цьому до їхніх рук переходили й землі бідноти. Малоземельні селяни, не маю­чи змоги вести самостійне господарство на своїх наділах, змушені були здавати їх в оренду. Особливо інтенсивно вказані процеси розвивалися на Півдні. Тут виникли численні фермерські (капіталістичні) господарства з широким застосуванням найманої праці. При цьому сільські багатії, орендуючи великі площі земель у поміщиків, у свою чергу, здавали їх малоземельним селянам в оренду на рік. Таким чином, селяни-бідняки потрапляли в подвійну кабалу—до поміщиків і сільських глитаїв.

Орендна плата в районах поміщицького капіталістич­ного господарювання була максимально високою. В умо­вах селянського малоземелля і збереження панування поміщицького землеволодіння вона ставала все більш непо­сильною для основної маси незаможного селянства. Водно­час поширювалася і оренда «з нужди», кабальна оренда, яка ставала засобом переходу землі від бідноти до замож­них селян. Таким чином, починаючи з кінця XIX ст. в укра­їнському селі прискореними темпами відбувався процес ди­ференціації сільського населення, який супроводжувався розвитком капіталістичного виробництва.

У господарствах заможних селян, хуторян, фермерів спостерігалося дальше зростання товарного виробництва, розширювалися посіви зернових та технічних культур — пшениці, жита, ячменю, цукрових буряків, тютюну, соняш­нику. Зростало тваринництво. Широко застосовувалася пе­редова агротехніка. Продукція цих господарств все більш широким потоком йшла на ринок, як внутрішній, так і зов­нішній, через українські порти: Одесу, Миколаїв, Херсон, Бердянськ.

Процеси обезземелення селянства під впливом дії фінансового ка­піталу особливо посилюються на початку XX ст. У 1905 р. на Україні частка безземельних і малоземельних селян складала 55,7 %. Внаслідок столипінської реформи диференціація селянства набула масового харак­теру. В 1917 р. на Україні частка безземельних і малоземельних селян становила -вже 80,5 %. Водночас частка заможних господарств (понад 15 десятин) зросла з 4,2 до 5,1 %.

Таким чином, процес обезземелення селян в останнє передреволю­ційне десятиріччя відбувався надзвичайно інтенсивно. Внаслідок цього виникало «аграрне перенаселення», створювалася прихована армія без­робітних. Лівобережні та правобережні губернії давали щорічно 1,5млн сільськогосподарських робітників, які в основному відходили на заро­бітки на Південь України та на Кубань.

Чимало селян-заробітчан йшли у міста. Так, у 1913 р. з Київської губернії прибуло до Києва 90 'тис. заробітчан, до Катеринослава і Херсона—20 тис. У переважній більшості це були вихідці з бідняць­ких і середняцьких господарств. На Правобережжі у 1910 р. 83 % гос­подарств, що мали до 3 десятин землі, відпускали на сторонні заробіт­ки членїв своїх сімей, від 3 до 5 десятин — 75 %.

Впливовою силою стає заможна верхівка села, в якій царизм вбачав свою опору на селі. Столипінська реформа передбачала дальше посилення заможного селянства шля­хом насадження приватної селянської земельної власності, утворення великих фермерських господарств (хуторів) в умовах відпливу селянської бідноти з села і масових пере­селень на окраїни Росії.

Селянська біднота на Україні в ході реформи змушена була продавати свої наділи за безцінь заможним селянам" хуторянам. До липня 1913 р. по всіх губерніях України незаможними селянами (263 тис. господарств) було прода­но 745 тис. десятин землі. Особливо багато надільних земель було продано на Правобережжі та на Півдні Украї­ни, де відбувався прискорений процес розвитку капіталіз­му. Проводячи політику «хуторизації» в інтересах замож­ного селянства, царизм тим самим прискорював процес пролетаризації біднішого селянства. Створенню великих фермерських господарств всіляко сприяв також Селянський банк. У 1906—1910 рр. за його посередництвом селянам України було продано майже 500 тис. десятин землі, в ос­новному заможним селянам-хуторянам (83 %). Процес фер-меризації сільського господарства тут йшов більш швидки­ми темпами, ніж в інших районах Росії. Так, на Правобе­режжі 48 % селян виділилося на хутори, на Півдні — 42, на Лівобережжі—16,5%. Всього ж на Україні протягом 1906—1912 рр. було утворено 226 тис. фермерських господарств. Заможні селяни-хуторяни, які складали лише 5,1 % всіх господарств, зосередили в своїх руках 8,5 млн десятин землі.

В результаті столипінської реформи значно поглибився процес диференціації селянства. В передреволюційні роки «аграрне переселення» на Україні набуло великих роз­мірів, сотні тисяч селян переселялися на Середнє Поволжя, Північний Кавказ, в Сибір, на Далекий Схід. Протягом се­ми передвоєнних літ з України переселилося 1,1 млн чоло­вік. Частина з них (понад 290 тис.) повернулася на Украї­ну. Втративши свої господарства, вони поповнили ряди сільського пролетаріату.

Отже, політика насадження фермерських господарств І переселення селян не послабила соціальні протиріччя на се­лі, а, навпаки, ще більше Їх загострила.

Переважання того чи іншого типу аграрної еволюції в різних районах України зумовлювало рівень соціального розшарування селянства. Там, де меншими були феодальні пережитки, зокрема, в середовищі державних селян, коза­ків (на Лівобережжі), процеси диференціації відбувалися більш інтенсивно.

З часом темпи буржуазної трансформації земельних відносин на Україні зростали, але докорінної ломки не відбулося. У своїй основі землеволодіння і напередодні Жовтневої революції продовжувало залишатися напівфео­дальним, що позначилося на характері поміщицького і се­лянського землекористування. Темпи буржуазної аграрної еволюції на Україні, як і загалом у Росії, залишалися від­носно повільними.

Напередодні революції на Україні налічувалося 4 нлн 221 тис. се­лянських господарств, з них бідняцьких—2 млн 431 тис. (57,1 %), се­редняцьких—1 млн 273 тис. (29,9%), заможних—517 тис. (12,2%). Таким чином, бідняки складали більше половини селянського населення України, середняки — одну третину, а решту — селянська буржуазія.

У процесі розвитку капіталістичних відносин на селі для значної частини селян праця на надільній, орендованій чи власній землі перестала бути головним засобом існу­вання. Значна частина безземельних і малоземельних се­лян-бідняків була зайнята землеробськими промислами, працюючи за наймом у господарствах селян-хуторян та по­міщицьких економіях. Чимало селян поступово втрачали зв'язки не лише з власним господарством, а й взагалі з се­лом. Так само між середнім селянством зустрічалося чима­ло осіб, які працювали за наймом на фабриках і заводах чи будовах. Водночас серед заможних селян — «промислов­ців» — найбільше траплялося сільських підприємців — ка­піталістів.

За даними земських переписів, 60 % загальної кількості селянських господарств України мали в своєму складі «промисловців». Для ЗО % «промислових» господарств України промисел перетворився на головне джерело існу­вання; 76 % цих господарств становили бідняки. Разом з членами сімей їх налічувалося майже 6,8 млн чоловік.

Водночас сільське господарство все ще залишалося го­ловною сферою занять для 7 млн 220 тис. бідняків, 6 млн 634 тис. середняків і 3 млн 631 тис. заможних селян.

Сільське господарство було головним джерелом існуван­ня також для поміщиків і сільськогосподарських робітни­ків. Всього на Україні в 1917 р. налічувалося 1,2 млн сіль­ськогосподарських робітників. Крім того, 3 млн 126 тис. зубожілих селян — «промисловців» — працювали в галузях, не зв'язаних з сільським господарством.

Це свідчило про те, що соціальні антагонізми в україн­ському селі напередодні революції досягли значної гост­роти.

На початку XX ст. Україна була одним з найбільш роз­винених в економічному відношенні регіонів Російської імперії. В ній відбувалися важливі соціально-економічні зрушвння. Швидкими темпами розвивалася велика капіта­лістична промисловість, зріс приплив іноземного і вітчизня­ного капіталу. В результаті інтенсивних процесів концент­рації і централізації капіталу утворювалися великі монопо­лістичні об'єднання, які відігравали дедалі більшу роль в економічному житті країни.

Водночас розвиток капіталізму в промисловості відбу­вався в умовах збереження залишків феодалізму на селі: поміщицького І селянського землеволодіння. Столипінська аграрна реформа не ліквідувала поміщицьку власність на землю, головним її результатом було зміцнення прошарку сільської буржуазії, посилення соціальної диференціації се­лянства.

Зростання робітничого класу супроводжувалося усклад­ненням його структури, якісного складу, піднесенням кла­сової свідомості широких робітничих мас. Набуваючи до­свіду класової боротьби, пролетаріат України перетворю­вався на активну силу в суспільному й політичному житті країни.

Відповідні зрушення відбулися й на західноукраїнських землях, хоча там масштаби розвитку капіталізму в промис-ловості були значно меншими. Проте соціальні протиріччя на селі у цьому районі набули особливої гостроти внаслі­док панування великого поміщицького землеволодіння і се­лянського малоземелля.

Економічний розвиток на Україні вів до загострення основних суперечностей передреволюційної доби: між пра­цею і капіталом, між селянством і поміщиками, між капі­талістичним містом і відсталим селам. Ці суперечності по­глиблювалися внаслідок політичного безправ'я та націо­нального гноблення українського народу з боку царизму.

Результати реформи.

Результати реформи характеризуються швидким ростом аграрного виробництва, збільшенням ємкості внутрішнього ринку, зростанням експорту сільськогосподарської продукції, причому торговий баланс Росії набував усе більш активний характер. У результаті вдалося не тільки вивести сільське господарство з кризи, але і перетворити його в домінанту економічного розвитку Росії. Валовий прибуток усього сільського господарства склав у 1913 році 52,6% від загального ВД. Прибуток усього народного господарства завдяки збільшенню вартості, створеної в сільському господарстві, зріс у порівняних цінах із 1900 по 1913 роки на 33,8%.

Диференціація видів аграрного виробництва по районах призвела до росту товарності сільського господарства. Три чверті всього переробленого індустрією сировини надходилася від сільського господарства. Товарообіг сільськогосподарської продукції збільшився за період реформи на 46%.

Ще більше ,на 61% у порівнянні з 1901-1905 роками, зріс у передвоєнні роки експорт сільськогосподарської продукції. Росія була найбільшим виробником і експортером хліба і льону, ряду продуктів тваринництва. Так, у 1910 році експорт російської пшениці склав 36,4% загального світового експорту.

Проте не були вирішені проблеми голоду й аграрного перенаселення. Країна по старому страждала від технічної, економічної і культурної відсталості. Так у США в середньому на ферму припадало основного капіталу в розмірі 3900 рублів, а в європейської Росії основний капітал середнього селянського господарства ледь досягав 900 рублів. Національний доход на душу сільськогосподарського населення в Росії складав приблизно 52 рубля в рік, а в США - 262 рубля.

Темпи росту продуктивності праці в сільському господарстві були порівняно повільними. У той час як у Росії в 1913 році одержували 55 пудів хліба з однієї десятини, у США одержували 68, у Франції - 89, а в Бельгії - 168 пудів. Економічний ріст відбувався не на основі інтенсифікації виробництва, а за рахунок підвищення інтенсивності ручної селянської праці. Але в розглянутий період були створені соціально-економічні умови для переходу до нового етапу аграрних перетворень - до перетворення сільського господарства в капіталоємкий технологічно прогресивний сектор економіки.

Причини невдачі аграрної реформи.

Ряд зовнішніх обставин (смерть Столипін, початок війни) перервали столипінську реформу.

Усього 8 років проводилася аграрна реформа, а з початком війни вона була ускладнена - і, як виявилося, назавжди. Столипін просив для повного реформування 20 років спокою, але ці 8 років були далеко не спокійними. Проте не кратність періоду і не смерть автора реформи, убитого в 1911 році рукою агента охранки в київському театрі, були причиною краху всього підприємства. Головної мети далеко не були виконані. Введення приватної подвірної власності на землю замість общинної удалося ввести тільки у чверті общинників. Не вдалося і територіально відірвати від "світу" заможних хазяїв, тому що на хутірських і відрубних ділянках поселялися менше половини куркулів. Переселення на околиці так само не вдалося організувати в таких розмірах, що змогли б істотно вплинути на ліквідацію земельної тісноти в центрі. Все це передвіщало крах реформи ще до початку війни, хоча її вогнище продолжал жевріти, підтримуваний величезним чиновничим апаратом на чолі з енергійним приймачем Столипіна - головним керуючим землевпорядженням і землеробством А.В.Кривошеіним.

Причин краху реформ було декілька: протидія селянства, хиба що виділяються засобів на землевпорядження і переселення, погана організація землевпорядних робіт, підйом робочого руху в 1910-1914 р. Але головною причиною був опір селянства проведенню нові аграрної політики.

Список літератури :

1.Н. Верт "Історія радянської держави" Москва "Прогрес" 1992 р.

2.И. Д. Ковальченко "Столипінська аграрна реформа" ; "Історія СРСР" Москва 1992 р.

3.И. В. Островський "П. А. Столипін і його час" Новосибірськ 1992 р.

4.М. Румянцев "Столипінська аграрна реформа: передумови, задачі і результати" ; "Питання економіки" № 10 Москва 1990 р.

5.Збірник промов "Петро Аркадійович Столипін" ; "Нам потрібна велика Росія" Москва "Молода гвардія" 1990 р.

6.Авраменко А. М. Крестьянское землевладение на Левобережной Украине в конце XIX—начале XX вв.//Вопр. исторга. 1983. Внп. 28.

7. Афонін Ю. В. Моиополістична буржуазія Донбасу в Ж 7 р.//Укр. іст. журн. 1990. № 9.