Реферат на тему

Причини поразки української національної революції

До головних причин поразки української національної революції 17 ст. Деякі історики відносять "неповноту" соціальної структури української нації, низький рівень національної свідомості селянства, слабкий вплив українського руху в містах та недостатню розробленість національної ідеї. Також наголошують на тому, що суттєвим фактором, який сприяв перемозі схожих національних змагань поляків, чехів та інших центральноєвропейських народів, була цілеспрямована підтримка з боку західних країн, чого у випадку України не було.

Торкаючись питання діалектики національного й соціального факторів у революції, окремі науковцівіддають першість саме соціальному. Основним здобутком революції можна вважати зміну статусу України й зростання рівня самосвідомості народу, що було значним кроком у історичному розвитку України.