Шпаргалки з курсу історія української культури

Географічні чинники і регіональні особливості українського національного характеру

5. Регіональні особливості характеру · мешканцям північних низовин властива помірна життєрадісність. Вона сприяє розвитку почувань інтимного, гармонійного співжиття з природою, вбираючи її таємничість, спокій, дискретність та певність; · мешканцям лісових гущавин з трясовинами притаманне почуття загрозливої обмеженості, обачність, підозрілість, очікування та терплячість; · мешканцям північно-лісового середовища властива активна світосприймальна настанова, розвиток естетичних почуттів. Їх характеру притаманна емоційна імпульсивність і динамізм, життєрадісність та готовність потурати вибухам своїх пристрастей; · мешканцям лісостепових височин притаманне почуття радісності і оптимізму, м"якість і лагідність вдачі, ігорна, естетична чи споглядальна настанова. Характер їх відзначає життєрадісний та оптимістичний настрій, певна безтурботність, поступливість, здатність пристосовуватись; · мешканцям лісостепової і степової рівнини властива посилена діяльність уяви, фантазії, контрастні та непостійні настрої (почуття гніву, ворожнечі і - байдужості; честолюбства і - недостатності) , періодичні зміни самопочуття (безпредметні туги, роз пач, апатія) і, разом з тим, - ентузіазм. Їх визначають такі риси характеру як сваволя, анархізм, не підпорядкованість, апатія до будь якої організованої, зосередженої акції, індивідуалізм. Їх характер визначає песимістично-позитивістський світогляд. Територія кожного народу має свої природні особливості і певною мірою впливає на формування національного характеру.