Шпаргалки з курсу історія української культури

Українська культура доби національно-духовного відродження (кінець XVIII - початок XX ст.)

24. Особливістю української культури доби національного відродження є те, щовона поставлена в умови жорсткої конкуренції. Причини цього в тому, щоукраїнська культура перебувала в умовах тривалого бездержавного буття,коли для розвитку нації залишався тільки обмежений культурний простір.Згідно з цим переконливими є слова Ч.Купчана, політичного оглядачагазети "Лос-Анжелес Тайме", який після візиту Президента України Л.Кучмидо США, аналізуючи українські проблеми у світовому контексті, писав:"Якщо державу не об'єднує національна ідея та почуття відданості справі,що виникає на її основі, то найкращі люди, найсвітліші уми опиняютьсядеінде. Ця "втеча інтелекту" — переважно до Москви — позбавила країнуінтелектуального капіталу, який так потрібен їй, коли йдеться "проворення нації та держави практично з нуля".Розкрити інтелектуальний потенціал українського народу неможливо безреформування системи освіти, яка завжди була могутнім чинникомзростаючої соціальної функції культури.Існуюча в Україні система освіти перебувала в стані, що не задовольняввимог, які поставали перед нею в умовах розбудови українськоїдержавності. Передусім це виявилось у невідповідності освіти досягненнямлюдства.Концептуально засади реформи освіти в Україні визначені державноюнаціональною програмою "Освіта" ("Україна XXI століття"), спрямованою надосягнення якісно нового стану навчання і виховання українських.За роки будівництва нової держави виникли десятки громадських об'єднань,що презентують інтерес різних національностей і відроджують їхніультуру, мову, звичаї, традиції.У Криму, Закарпатській, Донецькій, Одеській областях розроблені програмизадоволення духовних потреб національних меншин. У Закарпатті створеноцентр словацької, угорської, німецької культур. У Києві та в іншихмістах відкрито бібліотеки єврейської, польської культур, тюркомовнихнародів та української діаспори.