Шпаргалки з курсу історія української культури

Поняття національного характеру та його елементи. Український національний характер. Національна психологія та національний характер

4. З виникненням націй формується національна психологія як складова гуманітарного знання, що вивчає психологічні особливості народів саме на етапі виникнення націй. Нація з'являється тоді, коли у людини, народу викристалізовується національна свідомість. Основним елементом у структурі національної психології є національний характер як своєрідне, специфічне поєднання загальнолюдських рис, конкретних історичних та соціально-економічних умов буття нації. Він проявляється в ціннісних ставленнях до навколишнього світу, а також у культурі, традиціях, звичаях, обрядах. Риси національного характеру формуються під впливом соціально-економічних, історичних і географічних факторів. Ці риси змінюютьсяповільно, оскільки багато з них є досить консервативними, а то й такими, що штучно приписуються певній нації, використовуються для протиставлення її іншим націям, характеризуються необ'єктивно. Скажімо, працелюбність, хоробрість, волелюбність тощо подаються більш характерними рисами одного народу, ніж іншого. Іноді окремій нації приписують риси, які фактично є загальнолюдськими і тому гіперболізувати і виокремлювати їх на догоду будь-кому також неприпустимо.Сутність національного характеру народу, нації розкривається в їх культурі, звичаях, традиціях, обрядах.Суспільство перехідного періоду має властиві лише для нього особливості, серед яких домінують ті, що стосуються не економіки, а духовної сфери, а точніше, духовних орієнтирів, норм і цінностей.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка