Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України опорні конспекти 11 клас

Наслідки розпаду СРСР для України

1. Україна здобула незалежність без кровопролиття.

2. Підтримка більшістю колишніх комуністів ідеї незалежності України і їх намагання залишитися при владі.

3. Визнання незалежності України багатьма державами світу (протягом грудня 1991 р. незалежну Україну визнало 68 держав).

4. Перехід України до розбудови власної державності.

Висновки

• Події, що призвели до розпаду СРСР, вважають національно-демократичними революціями.

• Революційні події в Україні відбувалися мирно, без кровопролиття.

• Перед Україною постали нові завдання:

- у політичній сфері — ліквідувати інститути тоталітаризму, здійснити державотворчі процеси, поглибити демократизацію суспільства;

- в економічній — ліквідувати командно-адміністративну систему управління, здійснити перехід до ринкової економіки;

- у соціальній — проголосити, що не людина існує для держави, а держава для людини, захищати найважливіші цінності людини — життя, честь, гідність, добробут;

- у гуманітарній сфері — перейти від класових, ідеологічних стереотипів до гуманістичних цінностей;

- у міжнародній сфері — перейти від міжнародної конфронтації, яку здійснював СРСР, до широкого міжнародного взаємовигідного співробітництва та інтеграції.