Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України опорні конспекти 10 клас

Україна під час Першої світової війни та Української революції

Перша світова війна (1914— 1918 pp.) започаткувала один із найтрагічніших періодів в історії українського народу. Українські землі, особливо Галичина, перетворилися на арену жорстоких битв. Понад 3,5 млн українців у російській армії й 250 тис. в австро-угорській змушені були воювати один проти одного і вбивати один одного, відстоюючи інтереси чужих держав:

Кожний із учасників війни розраховував у разі поразки супротивника по-своєму поділити завойовані землі, особливо українські. Україна фігурувала в експансіоністських планах як Антанти, так і центральних держав.

Небачені масштаби війни вичерпали сили трьох імперій Російської, Німецької та Австро-Угорської — і призвели до їхнього розпаду. Українці, як і інші поневолені народи Центральної й Східної Європи, скористалися цими обставинами для проголошення власної національної держави .

Українська революція 1917-1918 pp. охоплювала всі українські землі й була наслідком розпаду імперій. Усі події Російської і Української революцій відбувалися під впливом виснажливої війни. Воєнні дії негативно вплинули на всі сфери життя українського народу.

Зростала господарська розруха, різко погіршилася робота залізничного транспорту. Гостра криза охопила сільське господарство: значно скоротилися посівні площі, знизилася урожайність, у країні гостра продовольча криза.

Значно погіршилося матеріальне становище населення України. Війна спричинила інфляцію та суцільний дефіцит. Усе це привело до Української революції, яка зазнала поразки.

Події національно-визвольних змагань стали важливим уроком для наступних поколінь борців за визволення України.