Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Із Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» (1992 p., травень)

Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

— законності;

— надання пільг на придбання державного майна членами трудових колективів підприємств, що приватизуються;

— забезпечення соціальної захищеності та рівності прав громадян України у процесі приватизації;

— пріоритетного надання прав громадянам України на придбання державного майна;

— безоплатної передачі частки державного майна кожному громадянину України;

— приватизації державного майна на платній основі з застосуванням приватизаційних паперів;

— додержання антимонопольного законодавства;

— повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про всі дії щодо приватизації;

— пріоритетного права трудових колективів на вибір форми власності і придбання майна своїх підприємств.