Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Декларація Українського державного правління про чинність Акта від 30 червня 1941 р. про відновлення Української держави, стремління до створення нової Європи і боротьбу за розвал радянської імперії (1941 p., не раніше початку липня)

Волею українського народу відновлено й проголошено Українську Незалежну Державу у звільненому, наслідком побіди німецької збройної сили, місті Львові.

Українська Держава має свою тисячолітню традицію. Останньою історичною формою Незалежної Української Державності була Українська Держава в 1917—1920 pp., визнана урядами Австрії, Німеччини й інших осередніх держав, які заключили з Українською Державою союз у мирному договорі в Бересті.

Формально існувала Українська Держава — і досі у формі Союзної Радянської Республіки. Фактично однак юна не була незалежна й не мала в собі українського змісту та не відповідала волі й бажанню українського народу.

Сьогодні український народ відбудовує на руїнах московської тюрми народів свою справжню незалежну державність, нав’язуючи до давшої, тисячолітньої традиції, а, зокрема, до міждержавного акту, доконаного в Бересті в 1918 році.

Акт відновлення Української Державності, проголошений дня 30 червня 1941 р. у Львові на зборах українського громадянства, походить з волі цілого українського народу.

Безпосереднім виразником цього Акта й усіх наших змагань була й є Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери. Вона провадила під час польської і московсько-більшовицької окупації революційну боротьбу за визволення українського народу, відбудування Української державності на основах правдивої незалежності і суверенності в противоставленні до нереальної фікції Радянської Союзної Державності.

Боротьбу цю провадить український народ під проводом ОУН і її провідника Степана Бандери, дальше там, де ще сьогодні стоїть ворожа совітська влада і її війська. У тій боротьбі складала і складає ОУН безконечні гекатомби жертв.

Там знову, де вже українська територія звільнена у висліді воєнних ділань Славної Німецької Армії від ворожої окупації, Організація Українських Націоналістів приступила негайно до перебудови цілого життя, опертого досі на фіїоцї радянської державності, що була тільки формою поневолення — на основах правдивої свободи і державної суверенності України.

Довершення цього великого історичного діла є висловом бажань і довголітньої боротьби цілого українського народу, в якій він положив безконечну кількість кривавих жертв.

Нова Українська Держава, базуючись на повній суверенності своєї влади, стає добровільною в рямці нового ладу Європи, який творить вождь Німецької Армії й німецького народу — АдольфГітлер.

Ми мали змогу доконати Акта відновлення нашої державності саме завдяки побідам Славної Німецької Армії, яка під проводом свойого великого вождя вийшла на боротьбу за цей новий лад.

Виходячи з цієї основи, нав’язуючи дальше до міждержавного акта 1918 року, до почувань найглибшої приязні, які має український загал у відношенні до Німецької Армії та світоглядових і ідеологічних заложень Українського Революційного Націоналізму, Нова Українська Держава і її влада — стають у процес будівництва нового ладу в Європі і цілому світі, за якими розпочали боротьбу найбільші провідні мужі і народи нашої доби та заявляє волю й готовість взяти в цій боротьбі якнайбільш активну участь.

Ми боремося і кровавимося від самого початку у боротьбі проти марксистсько-московської потвори, бо доля судила нам бути висуненими на перший фронт на сході Європи. І тому з найбільшою радістю привітали ми факт виступу до цієї боротьби також інших народів і держав, які прийшли нам в цей спосіб з найбільшою поміччю.

Отже, будемо з ними дальше йти й дальше боротися. Нашим першим змаганням буде тепер створити якнайскорше Українську Збройну Силу, щоб вона відтяжила німецьку армію, пішла негайно в бій за повний і остаточний розвал московської тюрми народів. Рівночасно будемо старатися сконцентрувати найбільші зусилля в тому напрямі, щоб звільнені терени якнайскорше зорганізувати, привернути спокій, лад і порядок, усунути наслідки воєнних ділань, а, зокрема, урухомити й піднести якнайвище господарське життя. В той спосіб створимо здорові сильні підвалини нашої Державної Назалежності й будемо рівночасно в стані дати незалежну економічну допомогу Німецькій Армії.