Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Лист коменданта Карпатської січі до Міністра внутрішніх справ Карпатської України про співпрацю відомств у справі призначення службовцю до жандармерії і фінансової сторожі (1939 p., січня 30)

Команда ОНО «Карпатська Січ» в Хусті пропонує хвальному міністерству свою співпрацю в справі стягнення опіній на прохання й прийняття до жандармерії і фінансової сторожі.

Співпраця має виглядати так: Міністерство Внутрішніх Справ повідомляє Команду ОНО «Карпатська Січ» про прохання, які вплинули з поданням генералій патентів. Команда просліджує моральну сторінку патента своїм апаратом і про вислід доходження повідомлення міністерства. На основі поданих опіній міністерство буде могти рішити позитивне чи негативне прохання патента.

Наведений спосіб поступування є нині одинокий, який дозволяє засягнути про патента правдиві і не фальшовані інформації. При приниманню кандидатів до жандармерії і фінансової сторожі йде в першу чергу про їх відношення до уряду. На об’єктивність зі сторони існуючих органів безпеки саме у тому відношенню не приходиться рахувати.