Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Телеграма Української Народної Ради президенту Чехословаччини про назву автономного краю (1938 p., листопада 17)

[...] Є неспірним, що наш народ є народом українським, а не русским то є великорусским. Тому назва Підкарпатська Русь не відповідає дійсності. Українська Народня Рада, яка проголосила р. 1919 прилучення нашого народу до республіки, як народна репрезентантка українського населення в інтересі консолідації та спокійного розвитку цього краю, домагається, щоб в новій конституції була ужита урядова назва цього краю: Карпатська Україна. Тим буде нещасне язикове питання раз на все вирішене. Домагаємося того і тому, бо під плащем руськості провадилася та провадиться протидержавна чинність та мадярська іредента.