Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про висунення українських кадрів» (1935 p., лютого 26)

1. Відділу керівних парторганів разом з обкомами подати в Секретаріат ЦК не менш 120—150 чоловік (українців) для висунення на пости секретарів РПК і 120 чоловік для висування на пости голів РВК.

2. З складу секретарів РПК і голів РВК (українців) скласти список товаришів з докладною особистою характеристикою, яких можна пересунути на обласну і центральну партійну і радянську роботу.

3. Сільськогосподарському відділу і відділу керівних парторганів скласти список товаришів (українців) з складу слухачів ВКСГШ і Університету Артема з докладною особистою характеристикою, яких можна висунути на керівну партійну роботу в райони, або в обласний і центральний партійний і радянський апарат.

4. Всім відділам ЦК проглянути разом з обкомами і міськпарткомами склад бюро парткомітетів, а також актив вищих учбових закладів і намітити для висунення на керівну партійну і радянську роботу, а також для роботи в центральний і обласний партійний і радянський апарат не менше 300 чоловік — українців з найбільш грамотної, політично перевіреної і здібної молоді.

5. Скласти список з докладною особистою характеристикою українців, що працюють в апаратах обкомів і облвиконкомів, а також тих, що працюють в центральному радянському апараті.

6. Доручити ЦК ЛКСМУ внести в ЦК пропозиції щодо висунення на керівну роботу в комсомолі нових українських кадрів, які виросли в низових організаціях і на навчанні.