Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виставки української культури (1931 p., січня 2)

1. Визнати доцільним участь України у виставках української культури, організовуваних Всесоюзним товариством культзв’язку з закордоном у Берліні, Празі і Ковно — при умові, що всі валютні витрати покриваються Всесоюзним товариством культзв’язку з закордоном.

2. Доручити Всеукраїнському товариству культзв’язку з закордоном поставити питання перед Всесоюзним товариством культурного зв’язку з закордоном про відпуск коштів, необхідних для виготовлення експонатів.

3. Доручити РНК передбачити в бюджеті України асигнування коштів на участь у виставках.