Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Постанова VII з’їзду Рад УСРР про основи Конституції Союзу Соціалістичних Радянських Республік (1922 p., грудня 13)

Виходячи з того, що утворюваний вільним волевиявленням рівноправних договірних сторін «Союз Соціалістичних Радянських Республік» повинен забезпечити: 1) найтіснішу єдність політики радянських республік в галузях міжнародній і господарській, 2) достатній, сполучний з інтересами загальносоюзного цілого, простір для виявлення їх господарської ініціативи і 3) самостійність розвитку національно-культурного будівництва, VII Всеукраїнський З’їзд Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів вважає за необхідне покласти в основу нового союзного договору такі положення:

1. Республіки: РСФРР, УСРР, БСРР і Федерація Закавказьких Союзних Радянських Республік об’єднуються в одну союзну державу, під назвою «Союз Соціалістичних Радянських Республік», при чому за кожною з союзних республік залишається право виходу з Союзу.

2. Найвищим верховним органом Союзу РСР повинен бути З’їзд Рад Союзу, а в проміжках між З’їздами найвишою владою є ЦВК СРСР.

3. Союзний З’їзд Рад складається з депутатів, обираних національними З’їздами Рад, пропорционально до населення, при гарантіях прав меншості, і скликається один раз на рік.

4. Союзний ЦВК обирається З’їздом Рад Союзу пропорціонально до населення, і з гарантіями прав меншостей. Союзний ЦВК скликається не менш як 3 рази на рік.

Примітка. ЦВК скликається також на вимогу ЦВК однієї з союзних республік або за постановою Президії Союзного ЦВК.

5. У період між сесіями ЦВК найвищою владою Союзу є Президія ЦВК СРСР.

6. Союзний ЦВК обирає Президію з 15 чол., в тому числі голів ЦВК за числом союзних республік.

Примітка. Голови ЦВК виконують свої обов’язки по черзі.

7. Виконавчим органом ЦВК є Рада Народних Комісарів СРСР, що її обирає ЦВК на строк повноважень останнього у складі голови Раднаркому, його заступників і наркомів: Заксправ, Військморсправ, Зовнішторгу, Шляхів, Пошт і Телеграфів, ВРНГ, РСІ, Праці, Продовольчих справ, Фінансів. Декрети й постанови РНК СРСР обов’язкові для всього Союзу і приводяться у виконання на всій території Союзу безпосереднім розпорядженням Раднаркому СРСР.

Примітка 1. Вважати недоцільним, як правило, сполучення посад голови Раднаркому і наркомів Союзного Раднаркому з відповідними посадами в окремих республіках Союзу.

Примітка 2. Декрети і постанови СРСР видаються на всіх мовах, визнаних державними в республіках, які входять до його складу.

8. З метою утвердження революційної законності на території Союзу РСР і для об’єднання зусиль договірних республіїс у боротьбі з контрреволюцією утворюється при Союзному ЦВК Найвищий Суд з функціями верховного судового контролю, а при Союзному Раднаркомі — об’єднаний орган Державного Політичного Управління, голова якого входить до Союзного Раднаркому з правом дорадчого голосу, при чому ДПУ окремих членів Союзу залишаються в складі відповідних Наркомвнусправ.

9. Затвердження, зміна і доповнення Союзної конституції або союзного договору, що заміняє таку, становлять виключну прерогативу З’їзду Рад Республік.

10. До відання ЦВК Союзу республік належать:

а) представництво Союзу в міжнародноправових зносинах,

б) зміна зовнішніх кордонів Союзу,

в) укладення договорів про прийом до складу Союзу нових республік,

г) оголошення війни і укладення миру,

д) укладення зовнішніх державних позик і затвердження місцевих позик зовнішнього характеру,

е) ратифікація міжнародних договорів,

є) встановлення системи зовнішньої торгівлі,

ж) встановлення основ і загального плану всього народного господарства Союзу, а так само затвердження концесійних договорів,

з) встановлення основ організації збройних сил республіки,

и) встановлення єдиного державного бюджету СРСР, встановлення місцевої грошової системи, системи загальносоюзних і місцевих податків, а також утворення союзного Державного Банку,

і) встановлення загальних засад землеустрою і землекористування,

ї) встановлення основ судоустрою і судочинства, а також цивільного та кримінального союзного законодавства,

к) встановлення основних законів про працю,

л) право загальної амністії для всієї території Союзу,

м) встановлення системи міри й ваги,

н) організація загальносоюзної статистики,

о) основне законодавство в галузі союзного громадянства і відносно прав іноземців,

п) скасування постанов З’їздів Рад, ЦВК і Раднаркомів республік, що входять до Союзу, якими порушується цей договір.

11. В порядку змін Конституцій як РСФРР, так і інших членів Союзу, в складі їх Раднаркомів скасовуються Наркомати: Заксправ, Зовнішторг, Шляхів, Пошт і Телеграфів і Військових та Морських Справ.

Примітка. Союзні Наркомати, перелічені в цьому пункті, мають у складі Раднаркому союзних республік своїх уповноважених, які діють на основі положень, затверджених Союзним ЦВК.

12. Інші наркомати, як от: Наркомпрод, Наркомпраці, Нарком РСІ, Наркомфін, ВРНГ, Наркомос, Наркомюст, Наркомвнусправ, Наркомзем, Наркомздоров’я, Наркомсоцзабез, входять до складу Раднаркомів союзних республік, при чому перші 5 наркоматів у своїй діяльності керуються постановами Союзного РНК і розпорядженнями відповідних наркоматів Союзу Соціалістичних Радянських Республік.

13. Союз республік має свій прапор, герб і державну печатку.

14. Для громадян Союзу встановлюється єдине союзне громадянство.

15. Столицею Союзу обирається місто Москва.

ЦВК союзних республік зобов’язується провести відповідні до договору про Союз Соціалістичних Радянських Республік зміни в своїх конституціях.