Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Проект декларації Революційної повстанської армії України (1920 p., жовтня 20)

Суть дійсного радянського ладу повинна, на нашу думку, полягати ось в чому.

Для організованого налагодження нового господарського і громадського життя вільні селяни й робітники природньо створюють — всюди на місцях — свої громадсько-економічні організації, сільські комітети або ради, всілякі союзи, кооперативи, гірничі, фабричні і заводські комітети, залізничні, поштово-телеграфні та іїшіі організації. З метою широкого об’єднання взаємних інтересів всі ці організації: виробничі, професійні, розподільні, транспортні та інші природньо створюють зверху до низу об’єднуючі їх органи у вигляді економічних рад, які виконують технічне завдання регулюванням громадсько-господарського життя у широкому масштабі. Ради ці можуть бути волосні, міські, обласні та ін. Вони утворюються у разі необхідності на добровільних засадах. Вони ні в якому разі не можуть бути політичними установами, якими б керували ті чи інші політичні діячі чи партії, які диктували б свою волю і здійснювали під маскою «радянської влади» свою політичну владу; вони повинні бути лише дорадчо-виконавчими органами, регулюючи живу господарську діяльність на місцях. Такий радянський устрій є дійсно організацією вільних робітників і селян. І якщо його створення стане дійсно добровільною справою робітничих і селянських мас, якщо жива господарська робота всіх низових, місцевих і об’єднуючих радянських організацій розпочне залучати до себе все більш широкі робітничо-селянські маси, без примусу і самочинного втручання будь-яких політичних партій або влад, то, на нашу думку, незабаром вдасться налагодити громадсько-господарський апарат на засадах соціальної рівності, справедливості, дружнього співробітництва і цим самим положити край існуванню класів, політичних партій і властей, а також пануванню однієї нації над іншою.

Решта і нетрудові верстви населення згодом будуть природньо залучені у цей трудовий апарат. Всяка «політична діяльність» у своїй основі неминуче створена для підтримки системи привілеїв, системи політичного і економічного пригноблення трудового класу — всяка «політична» організація і діяльність через непотрібність відпадуть і самоліквідуються [...]