Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Проект директиви ЦК РКП про військову єдність (1919 p., травень)

Беручи до уваги:

1) що РСФРР змушена у союзі з братніми Радянськими республіками України, Латвії, Естонії, Литви і Білорусії вести оборонну боротьбу проти спільного ворога — світового імперіалізму і підтримуваної ним чорносотенної та білогвардійської контрреволюції;

2) що необхідною умовою успіху цієї війни є єдине командування всіма загонами Червоної Армії і якнайсуворіша централізація в розпорядженні всіма силами і ресурсами соціалістичних республік, зокрема, всім апаратом воєнного постачання, а також залізничним транспортом, як дуже важливим матеріальним фактором війни, що має першорядне значення не тільки для виконання воєнних операцій, але і для постачання Червоній Армії бойового і речового майна та продовольства,

ЦК РКП постановив:

1) визнати безумовно необхідним на весь час соціалістичної оборонної війни об’єднання всієї справи постачання Червоної Армії під єдиним керівництвом Ради Оборони та інших центральних установ РСФРР;

2) визнати безумовно необхідним на весь час соціалістичної оборонної війни об’єднання залізничного транспорту і управління залізничною сіткою на всьому просторі братніх соціалістичних республік під керівництвом і управлінням Народного комісаріату шляхів РСФРР;

3) визнати несумісним з інтересами оборони існування в братніх Радянських республіках окремих органів постачання Червоної Армії і окремих комісаріатів шляхів і наполягати на перетворенні їх на час війни у відділи органів постачання Червоної Армії РСФРР і Народного комісаріату шляхів РСФРР, які перебували б у безпосередньому віданні і повній підлеглості центральним органам постачання Червоної Армії РСФРР і Народного комісаріату шляхів РСФРР;

4) визнати, що всі декрети, які стосуються до постачання Червоної Армії і до залізничного транспорту або управління залізничною сіткою, підлягають скасуванню, оскільки вони суперечать постановам і декретам, які регулюють постачання Червоної Армії РСФРР, а також управління залізничним транспортом і залізничною сіткою РСФРР.