Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Універсал Богдана Хмельницького ніжинському купцеві Гнатові Івановичу на вільну безмитну торгівлю (1649 p., серпня 26/вересня 5)

Богдан Хмелницкии, гетман з Войском его кор[олевскои] милости Запорозким.

Ознаимуем тим писане нашим кожному, кому би о том ведати належало, иж дали есмо сего на[шо]го универсалу Игнатови Ивановичови для вшелякое обороны, сурово приказуючи, абы оному, яко чоловекови купецкому, з яким, колвек товаром, так до Нежина едучому, яко и где бы колвек мел ехати, нихто не важився жадное кривды и перенагабаня чинити и жебы был всюда доброволне,безмитне и в целости з овсеми своимим речами пропусчонии, ыначеи не чинячы.