Ваша електронна бібліотека

Про історію України та всесвітню історію

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Уривок із щоденника польського хроніста Яна Велевицького про запрошення луцьким католицьким єпископом до міста єзуїтів (1604 р.)

[...] В цьому році була заснована перша луцька місія, яку в наступні роки робили то резиденцією, то колегією. Коли ж Мартин Шишковський [...] вступив на свою Луцьку кафедру, то, маючи при собі двох наших братів, навернув свою дуже обширну Луцьку дієцезію, яка з одного боку простягається за Каневом до Черкас, сусідніх з московитами і татарами, а з іншого — включає Брестське староство, що прилягає до князівства Литовського, а третя частина сягає до Підляшшя. Коли ж цей новий єпископ навернув такий обшир своєї дієцезії і водночас дізнався, що в ній немає найвищого священнослужителя, а є величезна кількість єретиків і схизматиків, то серйозно запропонував шановному луцькому капітулові заснувати наше братство у Луцьку. Ця справа була прийнята прелатами з сердечною вдячністю, і вони самі вказали єпископові на потребу і спосіб заснування і побудови колегії чи то з коштів, які були виділені вже раніше на будівництво семінарії, чи з якихось інших. Крім цього представили, яка вигода буде кафедральній церкві і єпископському осідку, коли буде збудована наша колегія. [...]