Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення

Універсал Сигізмувда III про призначення спеціальних комісарів для розслідування причин козацького повстання під приводом Криштофа Косинського (1592 p., січня 16)

[...] Дійшло до нас, що на Україні — у воєводствах Волинському, Київському, Брацлавському, — як у селах, так у містечках і містах — люди свавільні, не зважаючи на зверхність нашу і право посполите, вчинили великі й нечувані шкоди, кривди, грабунки та вбивства. Тії люди вторгаються ще й до сусідніх держав, через що не лише вірності ваші, але й уся Річ Посполита буває в небезпеці, що тягне за собою знищення пожитків і підданих наших, а що найгірше — порушення спокою.

Щоб тому запобігти та стримати й заспокоїти свавільників, ми призначили комісарів, котрим доручили розслідувати, звідки такі кривди і вбивства, Богові й людям противні, взяли свій початок. А довідавшись, щоб з тими злочинцями чинили згідно з правом. Тому наказуємо вірним нам, щоб з уряду, повинності й послушенства свого, тих свавільних людей, нам і праву непослушних, перед нами до справи й розсудку ставили. А якби кого на той час в домівках не застали, подали на списку й поступили так, щоб потім на вірностях наших не було вини в охороні злих людей, оскільки йдеться ні про що інше, лише щоб у добрі й спокої користуватися своїми свободами, а Річ Посполита так часто не терпіла через їх сваволю. Що неможливо, поки не будуть каратися свавільники, котрі звикли турбувати спокійних людей, а їх маєтності для власної користі патрати. [...]