Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України сучасне бачення

Термінологічний словник

Асиміляція — злиття однієї народності, національної чи етнічної групи з іншою, унаслідок якого відбувається втрата однією з груп рідної мови, культури та інших національних особливостей. Асиміляція буває природна і насильницька.