Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Політика (грец. роlitikа — державні й суспільні справи) — організаційна. регулятивна й контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля реалізації власних та загальносуспільних інтересів.