Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України з давнини до початку XXI століття

Термінологічний словник

Памфлет (ст.-фр. pamphilet < лат. Pamphilus назва комедії ХІІ ст., дана від грец.імені) – злободенна гостра сатирична робота переважно політичного характеру, спрямована проти чогось або когось.