Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

1743 - Підпорядкування слобідської України Військовій комісії та Білгородському губернатору.