Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

Кін. 1708 -поч. 1709 - Вторгнення шведських військ на територію Слобідської України.