Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

кін. 50-х рр. XVII ст. - Створення Харківського полку.