Ваша електронна бібліотека

По історії України та всесвітній історії

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ХІІІ ст., кін. - 30 - поч 40-хрр. - Знищення монголо-татарами поселень на території басейну Сіверського Дінця. Незаселений край отримав назву «Дике поле».